Zobacz wszystkie wolne lokalizacje na mapie:

Wyświetl mapę wolnych lokalizacji

104

wolna
Kłodzko Rondo przy Galerii Twierdza, ul.Noworudzka
pow. 24 m2

Legenda

KOLOR CZERWONY - tablica zajęta,
KOLOR ZIELONY - tablica do wynajęcia
Stan zajętości tablic jest tylko orientacyjny, o faktyczny
stan należy zapytać drogą telefoniczną lub mailową.