Nowość! Teraz możesz zobaczyć wszystkie wolne tablice reklamowe na mapie!

082_01

zajeta
Kłodzko Rondo przy Galerii Twierdza, ul.Objazdowa
pow. 24 m2

092

zajeta
Kłodzko Rondo przy Galerii Twierdza, ul.Noworudzka
pow. 24 m2

171

zajeta
Kłodzko Boguszyn, wjazd do Kłodzka
pow. 24 m2

Legenda

KOLOR CZERWONY - tablica zajęta,
KOLOR ZIELONY - tablica do wynajęcia
Stan zajętości tablic jest tylko orientacyjny, o faktyczny
stan należy zapytać drogą telefoniczną lub mailową.