Nowość! Teraz możesz zobaczyć wszystkie wolne tablice reklamowe na mapie!

097_02

wolna
Kłodzko Obwodnica Kłodzka
pow. 26 m2

348

wolna
Kłodzko Jaszkówka, wjazd od Nysy
pow. 36 m2

Legenda

KOLOR CZERWONY - tablica zajęta,
KOLOR ZIELONY - tablica do wynajęcia
Stan zajętości tablic jest tylko orientacyjny, o faktyczny
stan należy zapytać drogą telefoniczną lub mailową.