Zobacz wszystkie wolne lokalizacje na mapie:

Wyświetl mapę wolnych lokalizacji

434_01

wolna
billboard klasy premium Krosnowice (k. Kłodzka) Obwodnica Kłodzka DK-33
pow. 36 m2

436_01

wolna
Kłodzko Obwodnica Kłodzka
pow. 36 m2

Legenda

KOLOR CZERWONY - tablica zajęta,
KOLOR ZIELONY - tablica do wynajęcia
Stan zajętości tablic jest tylko orientacyjny, o faktyczny
stan należy zapytać drogą telefoniczną lub mailową.