Nowość! Teraz możesz zobaczyć wszystkie wolne tablice reklamowe na mapie!

300_02

wolna
Trzebieszowice Trzebieszowice, Droga: 392
pow. 18 m2

345_02

wolna
Międzylesie Międzylesie, wjazd od Kłodzka
pow. 12 m2

Legenda

KOLOR CZERWONY - tablica zajęta,
KOLOR ZIELONY - tablica do wynajęcia
Stan zajętości tablic jest tylko orientacyjny, o faktyczny
stan należy zapytać drogą telefoniczną lub mailową.