Zobacz wszystkie wolne lokalizacje na mapie:

Wyświetl mapę wolnych lokalizacji

130

wolna
Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza (kier. centrum)
pow. 12 m2

137_02

wolna
Bystrzyca Kłodzka wjazd do miasta
pow. 12 m2

345_01

wolna
Międzylesie Międzylesie, wyjazd w kierunku Kłodzka
pow. 12 m2

345_02

wolna
Międzylesie Międzylesie, wjazd od Kłodzka
pow. 12 m2

346_01

wolna
Bystrzyca Kłodzka wyjazd na obwodnicę miasta
pow. 12 m2

Legenda

KOLOR CZERWONY - tablica zajęta,
KOLOR ZIELONY - tablica do wynajęcia
Stan zajętości tablic jest tylko orientacyjny, o faktyczny
stan należy zapytać drogą telefoniczną lub mailową.