Zobacz wszystkie wolne lokalizacje na mapie:

Wyświetl mapę wolnych lokalizacji

336_02

wolna
billboard klasy premium Jordanów Śląski Przy drodze krajowej nr 8
pow. 18 m2

416_02

wolna
billboard klasy premium Jordanów Śląski, skrzyżowanie Przy drodze krajowej nr 8
pow. 27 m2

Legenda

KOLOR CZERWONY - tablica zajęta,
KOLOR ZIELONY - tablica do wynajęcia
Stan zajętości tablic jest tylko orientacyjny, o faktyczny
stan należy zapytać drogą telefoniczną lub mailową.