Nowość! Teraz możesz zobaczyć wszystkie wolne tablice reklamowe na mapie!

394_02

wolna
Bardo Wjazd do Barda
pow. 24 m2

Legenda

KOLOR CZERWONY - tablica zajęta,
KOLOR ZIELONY - tablica do wynajęcia
Stan zajętości tablic jest tylko orientacyjny, o faktyczny
stan należy zapytać drogą telefoniczną lub mailową.