Zobacz wszystkie wolne lokalizacje na mapie:

Wyświetl mapę wolnych lokalizacji

130

zajeta
Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza (kier. centrum)
pow. 12 m2

134_01

zajeta
Bystrzyca Kłodzka obwodnica miasta
pow. 18 m2

134_02

zajeta
Bystrzyca Kłodzka obwodnica miasta
pow. 18 m2

135_01

zajeta
Bystrzyca Kłodzka obwodnica miasta
pow. 26 m2

135_02

zajeta
Bystrzyca Kłodzka wyjazd na obwodnicę
pow. 26 m2

137_01

zajeta
Bystrzyca Kłodzka wyjazd na obwodnicę miasta
pow. 12 m2

137_02

zajeta
Bystrzyca Kłodzka wjazd do miasta
pow. 12 m2

138_01

zajeta
Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza, obok Netto
pow. 12 m2

174_01

zajeta
Międzylesie Międzylesie, Wyjazd na Kłodzko, ul.Warszawska
pow. 12 m2

174_02

zajeta
Międzylesie Międzylesie, Wyjazd na Kłodzko, ul.Warszawska
pow. 12 m2

300_01

zajeta
Trzebieszowice Trzebieszowice, Droga: 392
pow. 18 m2

300_02

zajeta
Trzebieszowice Trzebieszowice, Droga: 392
pow. 18 m2

309_01

zajeta
Trzebieszowice Trzebieszowice, Droga: 392
pow. 12 m2

309_02

zajeta
Trzebieszowice Trzebieszowice, Droga: 392
pow. 12 m2

345_01

zajeta
Międzylesie Międzylesie, wyjazd w kierunku Kłodzka
pow. 12 m2

345_02

zajeta
Międzylesie Międzylesie, wjazd od Kłodzka
pow. 12 m2

346_01

zajeta
Bystrzyca Kłodzka wyjazd na obwodnicę miasta
pow. 12 m2

346_02

zajeta
Bystrzyca Kłodzka wjazd do miasta
pow. 12 m2

500_01

zajeta
Lądek-Zdrój Lądek-Zdr, ul. Mickiewicza, przed Rondem
pow. 12 m2

500_02

zajeta
Lądek-Zdrój Lądek-Zdr., ul. Mickiewicza, za Rondem
pow. 12 m2

Legenda

KOLOR CZERWONY - tablica zajęta,
KOLOR ZIELONY - tablica do wynajęcia
Stan zajętości tablic jest tylko orientacyjny, o faktyczny
stan należy zapytać drogą telefoniczną lub mailową.