Zobacz wszystkie wolne lokalizacje na mapie:

Wyświetl mapę wolnych lokalizacji

046_01

zajeta
Ząbkowice Śląskie
pow. 12 m2

046_02

zajeta
Ząbkowice Śląskie
pow. 12 m2

050_01

wolna
Ząbkowice Śląskie
pow. 12 m2

050_02

wolna
Ząbkowice Śląskie
pow. 12 m2

051_01

zajeta
Ząbkowice Śląskie
pow. 12 m2

051_02

zajeta
Ząbkowice Śląskie
pow. 12 m2

084_01

wolna
Ząbkowice Śląskie Wjazd od strony Wrocławia
pow. 12 m2

084_02

zajeta
Ząbkowice Śląskie Wyjazd w kierunku Wrocławia
pow. 12 m2

201_01

zajeta
Ząbkowice Śląskie Przy stacji Orlen
pow. 12 m2

202_01

wolna
Ząbkowice Śląskie Przy stacji Orlen
pow. 12 m2

216_01

zajeta
Ząbkowice Śląskie Wjazd do centrum od strony Kłodzka
pow. 12 m2

217_01

zajeta
Ząbkowice Śląskie Wyjazd z centrum miasta, ul.Kłodzka
pow. 12 m2

222

zajeta
Ząbkowice Śląskie Centrum miasta, ul. Legnicka
pow. 12 m2

350

zajeta
Ząbkowice Śląskie wjazd do miasta
pow. 12 m2

351

zajeta
Ząbkowice Śląskie wjazd do miasta
pow. 12 m2

407

zajeta
Ząbkowice Śląskie Ząbkowice Śląskie, nowa obwodnica
pow. 12 m2

408

zajeta
Ząbkowice Śląskie Ząbkowice Śląskie, nowa obwodnica
pow. 12 m2

420_01

zajeta
Ząbkowice Śląskie przy Biedronce
pow. 12 m2

420_02

zajeta
Ząbkowice Śląskie przy Biedronce
pow. 12 m2

Legenda

KOLOR CZERWONY - tablica zajęta,
KOLOR ZIELONY - tablica do wynajęcia
Stan zajętości tablic jest tylko orientacyjny, o faktyczny
stan należy zapytać drogą telefoniczną lub mailową.