Zobacz wszystkie wolne lokalizacje na mapie:

Wyświetl mapę wolnych lokalizacji

161

zajeta
Paczków Skrzyżowanie z drogą na Czechy
pow. 12 m2

162

zajeta
Paczków Skrzyżowanie z drogą na Czechy
pow. 12 m2

220

zajeta
Paczków Droga krajowa nr 46
pow. 12 m2

Legenda

KOLOR CZERWONY - tablica zajęta,
KOLOR ZIELONY - tablica do wynajęcia
Stan zajętości tablic jest tylko orientacyjny, o faktyczny
stan należy zapytać drogą telefoniczną lub mailową.