Zobacz wszystkie wolne lokalizacje na mapie:

Wyświetl mapę wolnych lokalizacji

207_01

zajeta
Łagiewniki
pow. 12 m2

208_01

zajeta
Łagiewniki
pow. 12 m2

285_01

zajeta
Łagiewniki Przy Banku Spółdzielczym
pow. 12 m2

285_02

zajeta
Łagiewniki Przy Banku Spółdzielczym
pow. 12 m2

Legenda

KOLOR CZERWONY - tablica zajęta,
KOLOR ZIELONY - tablica do wynajęcia
Stan zajętości tablic jest tylko orientacyjny, o faktyczny
stan należy zapytać drogą telefoniczną lub mailową.