Nowość! Teraz możesz zobaczyć wszystkie wolne tablice reklamowe na mapie!

355

zajeta
billboard klasy premium Zgorzelec przy Galerii Handlowej
pow. 26 m2

357_01

zajeta
Zgorzelec obwodnica miasta
pow. 36 m2

357_02

zajeta
Zgorzelec przy obwodnicy miasta
pow. 36 m2

Legenda

KOLOR CZERWONY - tablica zajęta,
KOLOR ZIELONY - tablica do wynajęcia
Stan zajętości tablic jest tylko orientacyjny, o faktyczny
stan należy zapytać drogą telefoniczną lub mailową.