Nowość! Teraz możesz zobaczyć wszystkie wolne tablice reklamowe na mapie!

393_01

zajeta
Bardo Wyjazd z Barda, dojazd do Kłodzka
pow. 24 m2

393_02

zajeta
Bardo Wjazd do Barda
pow. 24 m2

394_01

zajeta
Bardo Wyjazd z Barda, dojazd do Kłodzka
pow. 24 m2

394_02

zajeta
Bardo Wjazd do Barda
pow. 24 m2

Legenda

KOLOR CZERWONY - tablica zajęta,
KOLOR ZIELONY - tablica do wynajęcia
Stan zajętości tablic jest tylko orientacyjny, o faktyczny
stan należy zapytać drogą telefoniczną lub mailową.