Nowość! Teraz możesz zobaczyć wszystkie wolne tablice reklamowe na mapie!

135_01

zajeta
Bystrzyca Kłodzka obwodnica miasta
pow. 26 m2

135_02

zajeta
Bystrzyca Kłodzka wyjazd na obwodnicę
pow. 26 m2

Legenda

KOLOR CZERWONY - tablica zajęta,
KOLOR ZIELONY - tablica do wynajęcia
Stan zajętości tablic jest tylko orientacyjny, o faktyczny
stan należy zapytać drogą telefoniczną lub mailową.