Zobacz wszystkie wolne lokalizacje na mapie:

Wyświetl mapę wolnych lokalizacji

134_01

zajeta
Bystrzyca Kłodzka obwodnica miasta
pow. 18 m2

134_02

zajeta
Bystrzyca Kłodzka obwodnica miasta
pow. 18 m2

300_01

zajeta
Trzebieszowice Trzebieszowice, Droga: 392
pow. 18 m2

300_02

zajeta
Trzebieszowice Trzebieszowice, Droga: 392
pow. 18 m2

Legenda

KOLOR CZERWONY - tablica zajęta,
KOLOR ZIELONY - tablica do wynajęcia
Stan zajętości tablic jest tylko orientacyjny, o faktyczny
stan należy zapytać drogą telefoniczną lub mailową.