Nowość! Teraz możesz zobaczyć wszystkie wolne tablice reklamowe na mapie!

281_01

zajeta
Złoty Stok
pow. 18 m2

281_02

zajeta
Złoty Stok
pow. 18 m2

Legenda

KOLOR CZERWONY - tablica zajęta,
KOLOR ZIELONY - tablica do wynajęcia
Stan zajętości tablic jest tylko orientacyjny, o faktyczny
stan należy zapytać drogą telefoniczną lub mailową.