Nowość! Teraz możesz zobaczyć wszystkie wolne tablice reklamowe na mapie!

225

wolna
Kłodzko Przy Urzędzie Pocztowym
pow. 6 m2

Legenda

KOLOR CZERWONY - tablica zajęta,
KOLOR ZIELONY - tablica do wynajęcia
Stan zajętości tablic jest tylko orientacyjny, o faktyczny
stan należy zapytać drogą telefoniczną lub mailową.