Zasady promocji

  1. Promocja dotyczy klientów, którzy mają podpisaną umowę wynajęcia billboardu(ów) i wyrażają chęć jej przedłużenia.
  2. Dla każdej przedłużonej umowy wynajmu billboardu na min. 6 miesięcy przysługuje pakiet 500 wizytówek lub kart biznesowych, zwanych dalej "pakietem"
  3. Wielokrotność 6-miesięcznych okresów wynajęcia uprawnia do otrzymania tej samej wielokrotności "pakietów".
  4. Ilość billboardów dla których przedłużana jest umowa (min. 6 mesięcy) jest równa ilości przysługujących "pakietów"
  5. Promocja trwa od 1 września 2014r. do odwołania
  6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.